PILNE i WAŻNE: Zmiana rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Wnioskodawcy Działania 19.2 PROW - konkurs 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w konkursie 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG w ramach Działanie 19.2  PROW informuję, że z dniem 9 kwietnia 2019 roku obowiązuje t.j. rozpodządzenia wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej t.j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 roku poz. 664).

S.Pańczuk