Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Godkowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Godkowo na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

15 kwietnia 2019 roku

godz. 13:00-15:00

Urząd Gminy w Godkowie,

Godkowo 14, Sala Narad

 Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                    

Wójt Gminy Godkowo               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski