Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC08879Na 5 lutego jest  planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:

CZAS:            5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00

MIEJSCE:      82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Stwierdzenie kworum VII-IV-1/2019 posiedzenia Zarządu.
2.  Przyjęcie porządku obrad VII-IV-1/2019 posiedzenia Zarządu.
3.  Przyjęcie protokołu z VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu z 11 grudnia 2018 roku.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu.
5.  Podsumowanie 2018 roku i plany na 2019 rok – sukcesy i porażki.
6.  Informacja z realizacji zadań w 2018 roku, w tym o realizacji LSR OW KE 2016-2023.
7.  Stan przygotowania planowanych wniosków w zakresie projektów współpracy:
7.1. Questingowy Projekt Współpracy II.
7.2. Zintegrowany Produkt Turystyczny SZLAK (zmiana nazwy ze SMAK – ZPT SMAK).
8.   Informacja z realizacji operacji własnych KE LGD, tj.:
8.1.  Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego;
8.2.  Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego;
8.3.  Odnowienie oznakowania tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
9.  Informacja z realizacji projektów współprac KE LGD, tj.:
9.1.  PW SMAK (4 LGD: Barcja, Kanał Elbląski, Trzy Doliny, Ziemia Łańcucka);
9.2.  PW MPT (3 LGD: Kanał Elbląski, Mazurskie Morze, Ziemia Lubawska);
9.3.  Hiszpański Projekt Współpracy 4 LGD: Warmiński Zakątek, Południowa Warmia, Brama Mazurskiej Krainy, Kanał Elbląski, konferencja z Hiszpanami;
10. Informacja o realizacji kosztów bieżących i aktywizacji w ramach działania 19.4 PROW 2014-2020 (LEADER).
11. Informacja o koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
12. Informacja o wdrażaniu projektu FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 na lata 2018-2019.
13. Uzgodnienia terminu i porządku Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
14. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 S.Pańczuk