Wydarzenia w LGD KE w 2018 roku w szczegółach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 • logoByło ogólne podsumowanie 2018 roku w LGD Kanału Elbląskiego, a teraz podsumowanie dla tych którzy lubią być szczegółowo poinformowani:
 • 2018-12-20 - złożone sprawozdanie z wykonania zadań rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego do Miasta Elbląga
 • 2018-12-27 - podpisanie umowy na realizację projektu grantowego "Rekreacja wodna" w Olsztynie
 • 2018-12-20 - złożone sprawozdania z wykonania zadań rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego do Powiatów: Elbląskiego, Iławskiego i Ostródzkiego
 • 2018-12-18 - organizacja spotkania podsumowującego rok koordynacji Marki Krainy Kanału Elbląskiego w Ostródzie
 • 2018-12-13-14 - udział w spotkaniu szkoleniowym LGD Warmii i Mazur w Starych Sadach
 • 2018-12-12 - warsztaty planu odnowy miejscowości we Władysławowie
 • 2018-12-11 - posiedzenie Zarządu KE LGD (VI-IV-8-2018) w Elblągu
 • 2018-11-23 - organizacja warsztatów Sztuki Skutecznej Komunikacji w Ostródzie
 • 2018-11-28 - podpisany ANEKS NR 5 do Umowy ramowej na realizację LSR OW KE
 • 2018-11-19-20 - organizacja warsztatów z tworzenia  Markowego Produktu Turystycznego 3 LGD w Soplach, gmina Markusy
 • 2018-11-16 - organizacja spotkania członków EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego w Soplach, gmina Małdyty
 • 2018-11-07 - posiedzenie Zarządu KE LGD (V-IV-7-2018) w Elblągu
 • 2018-11-02 - udział w spotkaniu animacyjnym powołania nowego stowarzyszenia 
 • 2018-10-26 - organizacja posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • 2018-10-19 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego w Elblągu
 • 2018-10-15-16 - organizacja warsztatów 3 LGD w ramach Projektu Współpracy MPT
 • 2018-10-12 - podpisywanie umów w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III 
 • 2018-10-08-09 - udział w Forum LGD Warmii i Mazur w Mortęgach
 • 2018-10-05 - organizacja szkolenia przewodników Krainy Kanału Elbląskiego w Iławie
 • 2018-10-03-04 - udział w szkoleniu "SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI" z cyklu "Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w Oleśnie i Karnitach
 • 2018-09-29 - prezentacja potencjału KKE Radzie Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego podczas rejsu statkiem z Ostródy do Elbląga
 • 2018-09-28 - udział w V posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego  
 • 2018-09-19-20 - organizacja szkolenia Markowy Produkt Turystyczny
 • 2018-09-17-18 -  udział w II bloku szkoleniowym EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM z cyklu "Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w Pasłęku, Krasinie i Dobrym
 • 2018-09-12 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Iławskim
 • 2018-09-11 - posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2018-09-10 - udział w komisji oceniającej wnioski FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 
 • 2018-08-29-30 - udział w szkoleniu "OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" z cyklu: "Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego" w Elblągu i we Władysławowie z udziałem dotacji PROW 2014-2020, działanie 19.2 za pośrednictwem LEADERa
 • 2018-08-29 - udział w uroczystym otwarciu tężni w Pasłęku z udziałem dotacji PROW 2014-2020, działanie 19.2 za pośrednictwem LEADERa
 • 2018-08-16 - przekazane wnioski z oceny Rady Stowarzyszenia  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 • 2018-08-09 - posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD
 • 2018-08-04 - zmarł prof. dr hab. Janusz Hochleitner Członek Rady Nauko-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego
 • 2018-08-03 - spotkanie informacyjno-doradcze nt. mikrograntów Po FIO Warmia-Mazury Lokalnie 3
 • 2018-07-18 - udział w konferencji nt. finansowania rozwoju lokalnego w polsko-hiszpańskim projekcie współpracy
 • 2018-07-13-08-12 - nabór wniosków na mikrogranty w projekcie PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3
 • 2018-07-14-16 - spotkanie nt. polsko-francuskiego projektu współpracy dotyczącego Zintegrowanego Produktu Turystycznego
 • 2018-07-14 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego w Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie
 • 2018-07-10 - spotkanie nt. kreacji artystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego i realizacji Projektu Współpracy Markowy Produkt Turystyczny
 • 2018-07-05 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Elbląskim
 • 2018-06-26 - III-IV-5/2018 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2018-06-24 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego, LGD Ziemi Łańcuckiej, LGD Trzy Doliny i LGD Barcja w Święcie Indyka w Nowej Wsi k. Iławy
 • 2018-06-23 - organizacja konferencji Szlaki Kulinarne i Sloow Food z LGD Krainy Kanału Elbląskiego, LGD Ziemi Łańcuckiej, LGD Trzy Doliny i LGD Barcja w Karnitach
 • 2018-06-22 - 2018-07-05 - nabory wniosków LEADER działanie 19.2. PROW 2014-2020
 • 2018-06-21 - organizacja szkolenia z geocachingu w Małdytach
 • 2018-06-18 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2018-06-18 - udział w uroczystości podpisania umów o przyznanie pomocy w ramach PROW działania 19.2 i 19.3 - podpisywanie umowy na projekt współpracy 3 LGD: Kanał Elbląski LGD, Mazurskie Morze LGD, Ziemia Lubawska LGD pn. "Markowy Produkt Turystyczny" w Tolkmicku
 • 2018-06-12-13 - udział w WZC Forum Warmia Mazury Lokalnie w Rucianem Nidzie
 • 2018-06-08-10 - udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik RUCH w Warszawie z wystawą Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-06-05 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Ostródzkim
 • 2018-05-24-25 - udział w konferencji i warsztatach "Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur w Olsztynie
 • 2018-05-22 - II-IV-4-2018 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2018-05-22 - warsztaty pisania wniosków i biznesplanów działanie 19.2 w Miłomłynie
 • 2018-05-20 - udział w Rowerowym Zawrocie Głowy we Władysławowie
 • 2018-05-17 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Miłomłynie
 • 2018-05-15 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Kisielicach i Suszu
 • 2018-05-14 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Iławie
 • 2018-05-11 - certyfikacja Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego w Chmielówce
 • 2018-05-11 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Zalewie i Małdytach
 • 2018-05-10 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Rychlikach i Pasłęku
 • 2018-05-09 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Elblągu
 • 2018-05-08 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Gronowie Elbląskim
 • 2018-05-07 - podsumowanie FIO w 2017 roku w Dobrym Mieście
 • 2018-05-07 - spotkanie informacyjne o funduszach na rozwój w Markusach
 • 2018-04-23-24 - warsztaty produktu lokalnego SMAK pod Kłobukiem w ramach działania 19.3. Wdrażanie projektów współpracy
 • 2018-04-14 - prezentacja KE LGD podczas warsztatów Smaki Warmii i Mazur w Elblągu
 • 2018-04-14 - prezentacja możliwości dofinansowania przedsiębiorczości podczas spotkania Smaki Warmii i Mazur w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu
 • 2018-04-10 - posiedzenie Zarządu I-IV-3-2018
 • 2018-04-06 - szkolenie przewodników Krainy Kanału Elbląskiego w Ostródzie
 • 2018-04-05 - podpisanie umowy na projekt współpracy SMAK
 • 2018-04-04 - WZC LGD Warmii i Mazur w Łajsach
 • 2018-03-28 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego
 • 2018-03-15 - udział w szkoleniu: Dziś na Szlaku Kopernikowskim we Fromborku
 • 2018-03-09 - wystawa KE LGD podczas Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w Ostródzie
 • 2018-02-27 - udział w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
 • 2018-02-23 - spotkanie członków Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-02-21 - XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania Członków
 • 2018-02-21 - XXXIII-III-2-2018 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
 • 2018-02-19 - XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • 2018-02-14 - udział w spotkaniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  przedsiębiorcami Powiatu Ostródzkiego
 • 2018-02-01 - podpisana umowa na rozwój i promocję turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Miastem Elblągiem
 • 2018-02-01 - udział w uroczystości pierwszej rocznicy prowadzenia informacji turystycznej Miasta Elbląga przez PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
 • 2018-01-25 - XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2018-01-18 - 13-ta rocznica powstania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
 • 2018-01-17 - rocznica podpisania porozumienia o współpracy na rzecz koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-01-05 - złożone sprawozdanie z realizacji 13 zadań PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Oznakowanie tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" do Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • 2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Wspieranie tworzenia, rozwoju i promocji turystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego" do Ministerstwa Sportu i Turystyki