Podsumowanie 2018 roku i plany na 2019 rok

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC06022W 2018 roku udało się nam wspólnie zrealizować wiele spraw i były to:

 1. Monitoring i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji oraz zadań grantowych.
 2. Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 3 zakresach:
  • podejmowania działalności gospodarczej,
  • rozwijania działalności gospodarczej,
  • rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 3. Ogłoszenie i wykonanie naboru wniosków w ramach Projektu Grantowego:  Rekreacja Wodna.
 4. Realizacja i rozliczenie dwóch operacji własnych KE LGD, tj.:
  • EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego
  • Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego.
 5. Realizacja dwóch projektów współpracy, tj.:
  • Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych (SMAK)
  • Markowy Produkt Turystyczny (MPT).
 6. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.
 7. Współpraca, doradztwo i monitoring przy realizacji 10 zadań w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3.

W 2019 roku będziemy kontynuować rozpoczęte działania i planujemy nowe, a w tym:

 1. Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.
 2. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 pod dodatkowe środki PROW 2014-2020.
 3. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków związane ze:
  • sprawozdawczością merytoryczną i finansową za 2018 rok,
  • aktualizacją LSR pod dodatkowe środki.
 1. Przeprowadzenie naboru wniosków z podejmowania działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.
 2. Ogłoszenie naboru w ramach operacji własnej LGD pn.:
  • Oznakowanie kajakowe
  • Oferta biznesowa wsi tematycznych.
 3. Realizacja operacji własnej pn. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
 4. Organizacja trzech szkoleń terenowych przewodników turystycznych i spotkania podsumowującego w ramach zadania publicznego pn. Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.
 5. Kontynuacja realizacji projektu współpracy trzech LGD (MPT) i jego rozliczenie.
 6. Wdrażanie dwóch projektów współpracy, tj.:
  • Questingowy Projekt Współpracy II 
  • Zintegrowany produkt turystyczny SMAK II.
 7. Kontynuacja wdrażania PO FIO oraz kreacji artystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk

IMG 20181218 133911

DSC06254

DSC06025

Zbyszek Rochowicz 08

1 3mmz 5JWjoZ v4CtUMoPg