Zgłoś się po nagrodę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowEuropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

 W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
  • Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
  • Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
  • Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
  • LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

 Ponadto informujemy, że aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:

Więcej szczegółów na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

1.       http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-projekty.html

oraz na stronach internetowych:

2.       https://prow.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konkursie-na-projekty-realizowane-w-ramach-prow-2014-2020/

3.       https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3314-pochwal-sie-projektami-realizowanymi-w-ramach-prow-2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych!

--------------------------------------------------------------------------

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego