Podziękowanie za 1% podatku dochodowego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

oppSkładam serdeczne podziękowania za przekazany 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania posiada od 2 kwietnia 2007 roku.

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, ale głównie na odnowienie oznakowania tras rowerowych. 

Uzyskana kwota w 2018 roku i oszczędności z poprzednich lat pozwalają na wydatkowanie w 2018 roku 7.158,88 zł na odnowienie oznakowania tras rowerowych lub promocję Krainy Kanału Elbląskiego.

Dotychczasowe wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 30.407,01 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:

1) w 2007 roku - 224,80 zł

2) w 2008 roku - 726,50 zł

3) w 2009 roku - 857,80 zł

4) w 2010 roku - 828,41 

5) w 2011 roku - 1.079,40 

6) w 2012 roku - 6.403,20 zł

7) w 2013 roku - 1.778,50 zł

8) w 2014 roku - 3.425,90 zł

9) w 2015 roku - 4.510,40 zł

10) w 2016 roku - 4.512,80 zł

11) w 2017 roku - 3.192,10 zł

12) w 2018 roku - 2.867,20 

S.Pańczuk