Rusza konkurs mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie III

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Logo FIO NIW 2018Od 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku trwa nabór wniosków na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest działaniem realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Generator wniosków znajduje się pod linkiem:

http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php                             

Program mikrodotacji adresowany jest do:

1) młodych organizacji pozarządowych;

2) grup nieformalnych;

3) grup samopomocowych.

Realizacja programu mikrodotacji opiera się na dwóch filarach:

1) regrantingu (na podstawie art. 16a UoDPPioW)

2) zapewnienia możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym,

które stanowią główny element projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III, prowadzonego wspólnie przez 7 Organizacji Partnerskich działających w  województwie warmińsko – mazurskim, z których większość stanowią Ośrodki Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Partnerem strategicznym projektu oraz instytucją współfinansującą jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (w ramach programu Działaj Lokalnie ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności). Wkład własny w realizację projektu współfinansuje ponadto Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie co najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Katalog plików zawiera: ogłoszenie o konkursie, Regulamin PO FIO WML III, Mapę mikrodotacji w latach 2014-2017, karty oceny formalnej i merytorycznej.

S.Pańczuk