Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

schemat drg wodnych kanau elblskiego

Podczas spotkania informacyjnego nt. Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego 10 lipca 2018 roku została przedstawiona autorska metoda pracy nad produktem i minipakietem turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego oraz "Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zakłada się, że powstanie minimum 12 produktów i minipakietów turystycznych oraz wzmocnione zostaną 2 sieci produktowe.

W ramach "Koncepcji" w 2018 roku w poszczególnych fazach będzie realizowane m.in.:

1. BUDOWA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO:

1) Dokumentacja Organizacji Ruchu szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego

2) Oznakowanie szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego

3) Odnowione oznakowanie tras rowerowych

4) Monitoring i konserwacja tras rowerowych i obiektów szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego

5) Dokumentacja Organizacji Ruchu tras kajakowych i ich oznakowanie

2. UPOWSZECHNIANIE
1) Katalog bazy, produktów i pakietów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego
2) Badania i analizy potencjału i turystów Krainy Kanału Elbląskiego
3) Punkty Informacji Turystycznej, artykuły do mediów
4) WWW, fanpage na Facebooku, tłumaczenia WWW na język EN, DE, RU
5) Zdjęcia z serii "Cztery Pory Roku w Krainie Kanału Elbląskiego"
6) Spotkania informacyjne z branżą turystyczną

3. KOMERCJALIZOWANIE

1) Edukacja
2) Kreacja artystyczna marki Krainy Kanału Elbląskiego
3) Kreacja i doradztwo
4) Dotacje na tworzenie i rozwój firm
5) Moduł sprzedażowy
6) Informowanie i promocja

4. ROZWIJANIE RELACJI

1) Wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO
2) Rada Naukowo-Programowa ds. szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego
3) Partnerstwo 5 JSFP na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego
4) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego
5) Szkolenia
6) Produkty i pakiety turystyczne
7) Współpraca i sieci turystyczne

5. ROZWIJANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

1) Badania turystów
2) Współpraca i tworzenie sieci
3) Monitoring rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego

S.Pańczuk