Zaproszenie do tworzenia Markowych Produktów Turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Serdecznie ZAPRASZAMY na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu tworzenia produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego realizowane w ramach projektu współpracy pn. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020.

Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.

W ramach projektu współpracy organizujemy następujące zadania:

L.p.

Nazwa zadania

Ilość dni trwania szkolenia

Termin i miejsce 

 

Spotkanie rekrutacyjne

1 dzień

czerwiec 2018 r., Elbląg

2.      

Konsultacje indywidualne ofert produktów turystycznych

-

czerwiec-sierpień 2018 r.,
u zainteresowanych

3.      

Wykłady i warsztaty – tworzenie produktów turystycznych

2 dni

wrzesień 2018 r. Dworek Sople, gmina Małdyty

4.      

Wykłady i warsztaty – opracowanie szkieletowych produktów turystycznych

2 dni

październik 2018 r., Dworek Sople, gmina Małdyty

5.      

Warsztaty z przygotowania do sprzedaży ofert produktów turystycznych

2 dni

listopad 2018 r., Dworek Sople, gmina Małdyty

Wszystkich zainteresowanych uczestników spotkaniem rekrutacyjnym, konsultacjami i szkoleniami prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu się w konsultacjach indywidualnych i szkoleniach decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń wraz z załącznikami.

Wszystkie zgłoszone osoby prosimy o deklarację aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.

UWAGA: KONSULTACJE I SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia

Jeżeli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń o nadchodzących terminach kolejnych szkoleń poinformujemy Państwa drogą elektroniczną lub telefonicznie

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

S.Pańczuk