Konferencja geocaching - zaproszenie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ZAPRASZA na szkolenie z zakresu geocachingu 21 czerwca 2018 roku, godz. 8:30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty

Szkolenie z zakresu geocachingu jest realizowane w ramach projektu współpracy pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

21 czerwca 2018 roku

 

8:30 - 9:00

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

9:00 – 9:15

Otwarcie warsztatów – Stanisława Pańczuk – Prezes Zarządu

9:15 – 10:00

Wprowadzenie do tematyki szkolenia, historia geocachingu na świecie i w Polsce – Agnieszka Lach

10:00 – 10:45

Podstawowe informacje dla poszukiwaczy i geocacherów zakładających skrytki:

- kodeks geocachera,

- regulamin obowiązujący przy zabawie,

- budowa i rodzaje skrytek: tradycyjne, wieloetapowe, z zagadką, wirtualne, itp. – Agnieszka Lach

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:45

Metody poszukiwania   skrytki, zakładanie i odpowiedzialność właściciela skrytki czyli jej serwisowanie

Sposób postępowania po znalezieniu skrzynki - prawidłowy wpis do dziennika. Zakładanie konta na portalu tematycznym – Agnieszka Lach

11:45 – 12:30

Praca w grupach: burza mózgów- co ciekawego można pokazać na swoim   terenie; jaki typ skrytek najbardziej zainteresuje geocacherów. Jaką grupę osób planuję zainteresować tym pomysłem na swoim terenie i jakimi metodami? Zawartość skrytek pod kątem atrakcyjności terenu i dotarcia do obiektu. Zawartość skrytek jako element promocji regionu – prowadząca Agnieszka Lach

12:30 – 13:15

Posługiwanie się odbiornikiem GPS. Inne odbiorniki GPS – aplikacja c.geo w androidzie. Jak dodać szukaną skrytkę do pamięci przed   udaniem się w teren – Agnieszka Lach

13:15 - 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 - 15:15

Ćwiczenia w terenie, poszukiwanie istniejących skrytek, sposoby maskowania, jak nie „spalić” skrytki, jak wpisać się do logbooka itp., zakładanie własnych skrytek – Agnieszka Lach

15:15 – 16:00

Ćwiczenia przy komputerze: Nanoszenie i zgłaszanie założonych skrytek na mapę, wprowadzanie współrzędnych i informacji o skrytce. Omówienie i ustalenie sposobu serwisowania skrytek – Agnieszka Lach

16:00 – 16:15

Przerwa Kawowa

16:15 – 17:00

Podsumowanie szkolenia – prowadząca Agnieszka Lach