Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow7 maja 2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy Ramowej z 20 maja 2016 roku na wdrażanie LSR OW KE 2016-2023, a 8 maja zaakceptowany harmonogram naborów wniosków w działaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zaakceptowane zmiany dotyczą załączników o numerach w sprawie:

1. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023

2. Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

3. i 4. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulaminu organu decyzyjnego (Rady)

5. Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

8. Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych i Regulaminu grantobiorców

9. Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Planowane nabory wniosków są na 22 czerwca 2018 roku - 6 lipca 2018 roku w zakresach oraz limity dotacji i liczba beneficjentów:

I. Projekty indywidualne wnioskodawców:

1) Podejmowanie działalności gospodarczej - 978.778 PLN - 10 beneficjentów

2) Rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 PLN dotacji - 4 beneficjentów

3) Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 604.319 PLN - 3 beneficjentów

II. Projekt grantowy 'REKREACJA WODNA";

1. Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 140.000 PLN - 4 beneficjentów

2. Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - 140.00 PLN - 4 beneficjentów