Realizujemy Projekt Współpracy SMAK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

logo PW SMAKW partnerstwie czterech LGD realizujemy projekt współpracy SMAK. Zaczynamy od szkolenia rekrutacyjnego produktów loklanych i tradycyjnych w Małdytach. Oto dane szczegółowe o projekcie Współpracy SMAK:

  • Tytuł projektu: Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK
  • Partnerzy i budżet projektu RAZEM 238 253,72 zł:

Lokalna Grupa Działania "Barcja" - 65 801,99 zł

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 50 000,00 zł

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” 79 724,04 zł

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka 42 727,69 zł

  • Cele projektu:

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru

Wysoki poziom kapitału społecznego

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego

Ochrona lokalnych wartości kulturowych

 

  • Wskaźniki projektu:

Liczba szkoleń 6 (w tym 2 KE LGD)

Liczba osób przeszkolonych (P) 205 (w tym 35 KE LGD)

w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D) 30 (w tym 5 KE LGD)

Liczba wydanych publikacji 1 (w tym 1 KE LGD)

Liczba produktów zgłoszonych do wpisu na listę
produktów tradycyjnych 19 (w tym 4 KE LGD)

Liczba wypromowanych produktów lokalnych 54

Liczba skrzynek geocachingowych 50 (w tym 50 KE LGD)

  • Krótki opis operacji:

W projekcie SMAK biorą udział cztery Lokalne Grupy Działania z terenu województw: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Wszystkie grupy dostrzegają możliwość wykorzystania potencjału jakim jest dziedzictwo kulinarne. Operacja polega na rozwoju obszaru poprzez realizację w okresie od września 2017 do listopada 2018 zadań o charakterze promocyjnym i edukacyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów lokalnych wywodzących się z obszarów LGD. Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców i przedsiębiorców, którzy zajmują się wytwarzaniem lokalnych produktów ściśle związanych z tradycją obszaru.

Realizacja projektu rozpocznie się od rekrutacji uczestników podczas spotkań informacyjno-promocyjnych na terenie LGD: „Barcja”, „KE LGD”, „Trzy Doliny”. Natomiast na terenie LGD Ziemia Łańcucka grupa docelowa została już zrekrutowana. Spotkania odbędą się w miejscowościach: Korsze (6godz), Małdyty(2dni), Stopka(6godz). Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, mieszkańców LGD, rodzin rolniczych i kół gospodyń wiejskich. Celem spotkań jest potrzeba zaprezentowania założeń projektu, wyłonienie uczestników wydarzeń promocyjnych i opracowanie listy produktów lokalnych mogących aspirować o miano produktu tradycyjnego.

Następnie zrealizowany zostanie cykl lokalnych stoisk promocyjnych, które pojawiać się będą podczas imprez plenerowych na terenie każdej LGD. Będą to miejscowości: Reszel, Aniołowo, Strzelce Dolne i Żołynia. W trakcie tych wydarzeń każda LGD zajmie się promocją lokalnych produktów na swoim obszarze. Wypromowane zostaną łącznie 54 lokalne produkty. Na każdym ze stoisk odbywać się będzie nieodpłatna degustacja, a uczestnicy projektu będą prezentować swoje produkty. Kulminacją tych wydarzeń będzie dwudniowe wydarzenie promocyjno-edukacyjne. Stoiska i degustacje z terenu wszystkich LGD biorących udział w projekcie zostaną zaprezentowane podczas Święta Indyka w Nowej Wsi k. Iławy 24.06.2018 roku. Jest to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz imprez związanych z dziedzictwem kulinarnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie zostanie poprzedzone 3 godzinnym seminarium w tematyce Slow Food i Szlaki Kulinarne w GOK w Lasecznie gm. Iława. W dniu 23.06.2018 r.

Kolejną częścią projektu jest edukacja kulinarna. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie odbędą się warsztaty kulinarne dotyczące Jagnięciny. W Warsztatach w trakcie dwóch kolejnych dni po 4 godz. weźmie udział łącznie 40 osób (grupa 20 os.). Odbiorcami szkolenia będzie młodzież kształcąca się w kierunkach gastronomicznych. W trakcie realizacji zadania nakręcony zostanie także reportaż, którego celem będzie upowszechnienie dziedzictwa kulinarnego wśród młodzieży. Kolejne warsztaty odbędą się w Maksymilianowie i Pieczyskach gdzie zrealizowane zostaną tematy Gęś Kujawska i Ryby. W warsztatach weźmie udział kolejno 50 i 30 osób. W trakcie warsztatów powstaną 5 minutowe reportaże promocyjne do wykorzystania w Internecie. Ostatnie warsztaty kulinarne z zakresu serowarstwa i gęsiny zostaną zrealizowane w Albigowej. W warsztatach weźmie udział kolejno 50 i 15 osób.

Każdy z Partnerów zrealizuje także odmienne zadanie. Pierwszy będzie Turniej Małego Kuchcika przewidziany dla 125 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gmin Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol(LGD Barcja). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj atrakcyjna forma a’la masterchef z udziałem uczestnika programu masterchef. Turniej zostanie zrealizowany w charakterze 1,5 godzinnych warsztatów formie rozrywkowej dla najmłodszych. Wydarzenie poprowadzą 2 osoby, które opowiedzą o zasadach zdrowego odżywiania i trybu życia, wspólnie przyrządzą potrawy (podział na grupy - każda robi inną potrawę). Ponadto przewidziana jest animacja gimnastyczno-taneczna, zabawy ruchowe z dziećmi, przybory kuchenne i produkty na potrawy, nagłośnienie i oprawa muzyczna, a wszystko podsumowane, degustacją potraw. W celu zwiększenia oddziaływania tego wydarzenia zostanie także nakręcony kilkunastominutowy reportaż.

Teren KE LGD zostanie objęty grą terenową geocaching. To innowacyjne podejście zostało zrealizowane na terenie innej LGD gdzie za pośrednictwem nowoczesnego narzędzia promowane są lokalne produkty tradycyjne. Umiejscowienie ukrytej skrytki w pobliżu miejsca gdzie wytwarzane są lokalne produkty wpływa na sprzedaż. Gra jest bardzo popularna na całym świecie Zanim jednak gra zostanie wdrożona zrealizowane zostaną 8-godzinne warsztaty z tematyki geocachingu w której weźmie udział 20 osób. W wyniku warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie daje gra terenowa, a obszar zostanie uzbrojony w 50 skrzynek geocatchowych.

LGD „Trzy Doliny” skupi się na promocji produktów lokalnych poprzez opracowanie oraz wizytę studyjną szlaku kulinarno-turystycznego pn. „Na szlaku Trzech Dolin Smaku”. Po opracowaniu grupa 25 uczestników weźmie udział w wizycie, której celem będzie doświadczenie na żywo skuteczności tego narzędzia promocyjnego. Szlak zostanie stosownie oznakowany tablicami zgodnie z księgą znaku PROW 2014-2020.

LGD Ziemia Łańcucka w ramach projektu upowszechni realizację projektu na kalendarzu kulinarno-turystycznym. Kalendarze zostaną wykonane w nakładzie 250 szt. i będą zawierały także płytę dvd z nagranym materiałem filmowym i fotograficznym powstałym w trakcie realizacji wcześniejszych zadań.

Kolejnym elementem wspólnym projektu SMAK jest wydanie wspólnych materiałów takich jak tablice informacyjne, rollupy, foldery i duża wspólna publikacja w postaci albumu wydanego w twardej oprawie. Album zostanie wydany w nakładzie 3500 szt. i rozdysponowany na obszarze każdej LGD. Poszczególni partnerzy posiłkować się będą także dodatkowymi narzędziami promocyjnymi takimi jak foldery, gadżety i dyplomy dla uczestników. Wszystkie wydane materiały i publikacje zostaną oznakowane zgodnie z księgą znaku PROW na lata 2014-2020.

Ostatnim zadaniem wszystkich LGD biorących udział w projekcie będzie zgłoszenie produktów do wpisu na listę produktów tradycyjnych potwierdzone złożeniem wniosku w danym Urzędzie Marszałkowskim.