Konferencja ekologiczna - wolne miejsca

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

dsc03463Są jeszcze wolne miejsca na konferencję ekologiczną. Może warto w nieje uczestniczyć? 

Program konferencji „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”

„Mazurski Raj”, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida

Dzień I – 25 kwietnia 2018 r. 

10:00 – Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

10:15 – 10:45 – Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie warmińsko – mazurskim na tle Polski i Europy - dr inż. Adam Pawlewicz, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

10:45 – 11:15 – Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy - dr Sylwia Ciągło – Androsiuk, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie.

11:15 – 11:45 – Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego – mgr inż. Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

11:45 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 12:45Krótkie łańcuchy dostaw żywności, rolniczy handel detaliczny           w świetle obowiązujących przepisów. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – obecny stan prawny w Polsce i perspektywy na przyszłość – lek. wet. Włodzimierz Ficek – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności.

12:45 – 13:15 – Przepisy podatkowe dotyczące produkcji i sprzedaży żywności           w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – Rafał Sztern – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku od towarów i usług, Iwona Szostak – Milewska – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Beata Kochańska – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku akcyzowego, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.

13:15 – 14:15 – przerwa obiadowa

14:15 – 14:45 – Krajowe i unijne systemy znakowania żywności wysokiej jakości – sposoby aplikowania i koszty certyfikacji - Katarzyna Zajączkowska, Główny Specjalista, Wydział Oznaczeń Geograficznych, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14:45 – 15:15 – Jakość i tradycja wczoraj i dziś na przykładzie 49 lat działalności Instytutu Sadkiewicza – dr Józef Sadkiewicz i prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz, Akademia Kulinarna i Instytut Sadkiewicza w Bydgoszczy.

15:15 – 15:45 – Czy produkty z tradycją oraz kuchnia regionalna, tradycyjna mają przyszłość? Szlaki kulinarne sposobem na promocję regionu oraz sprzedaż produktów – Hubert Gonera, Dyrektor Zarządzający Landbrand s.c. w Poznaniu.

15:45 – 16:30 – dyskusja

19:00 - kolacja 

Dzień II – 26 kwietnia 2018 r.

 Panel 1:

Social media sposobem na skuteczną promocję produktów, znaczenie brandingu i rebrandingu w budowaniu wizerunku firmy, skuteczne metody sprzedaży produktów.

9:30 – 9:45 – rozpoczęcie panelu, przedstawienie informacji na temat Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, przedstawienie nowych członków Sieci – Alicja Bojarska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego              w Olsztynie.

9:45 – 10:45 – część pierwsza

Znaczenie social mediów w budowaniu brandingu.

 • Jaki jest prawdziwy zasięg oddziaływania social mediów w Polsce?
 • Jak social media zmieniły nawyki zakupowe?
 • Facebook – jakie możliwości oddziaływania daje dla firm i marek?

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:00 - część druga

5 strategii budowania marki na Facebooku.

 • Czy ludzie wchodzą na Facebooka by kupować?
 • Jakich wartości powinna dostarczać marka, aby przyciągać fanów
  i zamieniać ich w klientów?
 • Jakie treści i w jakiej formie powinna dostarczać marka, aby edukować swoich klientów?
 • Kiedy warto przeprowadzić rebranding marki i jakie elementy należy wziąć pod uwagę?

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:15 – część trzecia

Narzędzia, które wyróżnią już dziś Twoją firmę na Facebooku.

 • Wideo i live streaming – wyzwania i możliwości.
 • Jak podejść do messenger marketingu.
 • Facebook Ads – jak trafiać do właściwych osób przez reklamę na Facebooku.

13:15 – 13:30 – podsumowanie i zakończenie

14:00 – obiad

Panel 2:

Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne

9:30 – 9:45 – Rozpoczęcie panelu – Jarosław Sarnowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

9:45 – 10:15 – Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014 – 2020 – Marta Fethke - Ptasiewicz, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

10:15 – 11:30 – Agrotechnika wybranych gatunków roślin rolniczych i warzywnych w rolnictwie ekologicznym - dr hab. Józef Tyburski, profesor nadzwyczajny - Katedra Agroekosystemów UWM w Olsztynie.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:00 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mięsa                   z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej - prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego      w Warszawie.

13:00 – 13:15 – podsumowanie i zakończenie

14:00 – obiad                

Źródło: UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich