Po XXI-1-2018 WZC - komplet dokumentów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaskiPodczas XXI-1-2018 Walnego Zebrania Członków 21 lutego 2018 roku podjęto 14 uchwał dotyczących:

1) przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok

2) wyborów organów Kanał Elbląski LGD na IV kadencję

3) zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, kryteriów wyboru opracji i grantobiorcó, Regulaminu rady i regulaminu grantobiorców

4) planów pracy i finansów na 2018 rok.

Ponizej komplet przyjętych dokumentów:

S.Pańczuk