Po XXI Walnym Zebraniu Członków KE LGD - wybory organów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaski cmyk21 lutego 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Jego celem było:

1) Wybór władz Stowarzyszenia na IV kadencję 2018-2021.

2) Przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok.

3) Przyjęcie raportu z monitoringu i ewaluacji LSR OW KE oraz KE LGD.

4) Przyjęcie zmian: kryteriów wyboru operacji, Regulaminu Rady i Regulaminu grantobiorców, LSR OW KE w zakresie kryteriów i monitoringu LSR.

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu

Krzysztof Harmaciński - Wiceprezes Stowarzyszenia

Jan Puzio - Skarbnik Stowarzyszenia

Roman Giziński - Członek Zarządu

Mariusz Ferek - Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną stanowią:

Roman Kogut - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Siwkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Celina Sokołowska - Członek Komisji Rewizyjnej

S.Pańczuk