XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaski cmyk19 lutego 2017 roku, od godz.9:00, w  siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
1.     Otwarcie, przedstawienie celu posiedzenia.
2.     Przyjęcie wniosków i porządku obrad.
3.     Przypomnienie protokołu XIX/III/1/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołanego na 24.02.2017 r.
4.     Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
5.     Przyjęcie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2017 rok.
6.     Przyjęcie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia za 2017 rok.
7.     Podjęcie uchwał:
7.1.  UCHWAŁA NR XX/III-1/1/2018 KR w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017.
7.2.  UCHWAŁA NR XX/III-1/2/2018 KR w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7.3.  UCHWAŁA NR XX/III-1/3/2018 KR w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok.
7.4.  UCHWAŁA NR XX/III-1/4/2018 KR w sprawie przyjęcia upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
8.     Dyskusja nad finansowaniem zadań w 2018 roku.
9.     Wolne głosy i wnioski.
10.   Przyjęcie protokołu XX/III/1/2018 z bieżącego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
11.   Zamknięcie posiedzenia.