XXI-1-2018 Walne Zebranie Członków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaski cmykW imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie zapraszam członków i partnerów KE LGD na XXI/1/2018 posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 21 lutego 2018 roku w godz. 11.00-16.00 w I terminie lub 11.15-16.15 w II terminie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest połączone z WARSZTATEM REFLEKSYNYM nad:

1) Realizacją LSR w wymiarze finansowym i rzeczowym.

2) Funkcjonowaniem KE LGD.

3) Sytuacją społeczno-gospodarczą obszaru.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW obejmuje:

 1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXI-1-2018 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XX-1-2017 z 9 marca 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań organów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w latach 2006-2018, w tym w III kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR OW KE na lata 2016-2023.
 6. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:
  • UCHWAŁY nr XXI/1/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/3/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/4/2018 w sprawie przyjęcia raportu z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego za lata 2016-2017.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/5/2018 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania IV kadencji na lata 2018-2022.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/6/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania IV kadencji na lata 2018-2022.
  • UCHWAŁY nr XXX/1/7/2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i przyjęcia kryteriów wyboru operacji oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/9/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców i przyjęcia kryteriów wyboru grantobiorców oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/11/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień dokumentu końcowego LSR OW KE w związku ze zmniejszeniem kwoty wsparcia w działaniach 19.2, 19.3 i 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian LSR wynikających z wezwań Urzędu Marszałkowskiego.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/12/2018 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2018 rok.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/13/2018 w sprawie przyjęcia Planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2018 rok.
  • UCHWAŁY nr XXI/1/14/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk