XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaskiPORZĄDEK OBRAD XXXII-III-1/2018 posiedzenia Zarządu

CZAS:           25 stycznia 2018 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

  1. Przyjęcie porządku XXXII-III-1/2018 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXI-III-7/2017 posiedzenia Zarządu z 1 grudnia 2017 roku.
  3. Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.2 przez beneficjentów operacji.
  4. Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy”, Projektów Współpracy, PO FIO WML2.
  5. Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.
  6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
  7. Ustalenie terminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  8. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 16 stycznia 2018 roku