PO FIO WML2 - strzelnica sportowo-rekreacyjna

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

41Tytuł projektu: Utworzenie gminnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grądki

Okres realizacji: 22.05.2017 – 30.10.2017 r.

Realizator: Grupa nieformalna „SOKÓŁ”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń".

Kwota dofinansowania: 4.600 zł

Wartość zadania: 5.660,00 zł

W wyniku realizacji mikroprojektu wykonano działania:

1) Przeszkolono 1 osobę do prowadzenia treningów strzeleckich.

2) Zorganizowano 4 stanowiska strzelnicze i wyposażono strzelnicę w sprzęt.

3) Przeprowadzono treningi i zawody strzeleckie.

4) Wypromowano przedsięwzięcie i sportowe zawody strzeleckie.

Diana Rajczyk

212121