PO FIO WML2 - warsztaty darterskie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

000Tytuł projektu: Warsztaty darterskie

Okres realizacji: 14.08.2017 – 09.10.2017 r.

Realizator i Wnioskodawca: Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "MORĄG aktywnie"

Kwota dofinansowania: 2.080 zł

Wartość zadania: 2.731,00 zł

Celem projektu była popularyzacja gry w darta wśród mieszkańców Gminy Morąg. Priorytetowym zadaniem było umożliwienie uczestnikom warsztatów darterskich bliższego poznania gry, która jest doskonałą formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt miał nie tylko charakter aktywizujący wiejską społeczność, ale również profilaktyczny. W ramach projektu dokonano zakupów, które umożliwiły kompleksową realizację projektu (wydruk plakatów informujących o organizowanym cyklu warsztatów, zakup stojaków i oświetlenia oraz zestawu nagłaśniającego). Przeprowadzono warsztaty darterskie w 5 miejscowościach, w których wzięło udział łącznie 59 osób. Stworzono odbiorcom projektu możliwość zagrania w grę, która do tej pory była nieosiągalna dla mieszkańców terenów wiejskich. Uczestnicy zajęć poznali ciekawą formę spędzania wolnego czasu, jaką jest gra w darta, który uczy pokory, cierpliwości, pomaga w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich.

Diana RajczykP9098767P9098767P9098767P9098767P9098767P9098767P9098767P9098767

P9098767P9098767P909876719191919