Rowerowy Zawrót Głowy - GOK Laseczno

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Szantowo bluesowo i rowerowo II Dzień 072Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Szantowo, bluesowo i rowerowo.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 31.273,00 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 19.899,01 PLN

W ramach zadania przeprowadzono imprezę rozpoczynającą cykl pt. „Szantowo, bluesowo i rowerowo”. W imprezie wzięło udział 900 osób. W ramach zadania odbyły się m.in. koncerty oraz Rajd Rowerowy Szlakiem Napoleońskim. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do Gminy Iława i Powiatu Iławskiego. W imprezie brali udział przedstawiciele lokalnych władz, jednostek sektora finansów publicznych i stowarzyszeń. Zadanie miało na celu podniesienie rozwoju lokalnego Gminy Iława poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy promocyjno-kulturalnej.

Szantowo bluesowo i rowerowo 2 dzień 04Szantowo bluesowo i rowerowo 2 dzień 04Szantowo bluesowo i rowerowo 2 dzień 04Szantowo bluesowo i rowerowo 2 dzień 04Szantowo bluesowo i rowerowo II Dzień 072