Rowerowy Zawrót Głowy wg POK Pasłęk

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PG RZG POK 02Pasłęcki Ośrodek Kultury jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Edukacyjno-Historyczny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 15.715,74 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 10.000,00 PLN

Zadanie grantowe to szkolenie edukacyjno-historyczne. Wzięło w nim udział 105 osób. Elementem Edukacyjno-Historycznego Pikniku Rowerowy Pasłęk 1297-2017 był wykład, rajd rowerowy oraz występy artystyczne. Szkolenie było skierowane głównie do rodzin wielopokoleniowych. Głównym celem zadania był wysoki rozwój lokalny wokół Kanału Elbląskiego.

PG RZG POK 03PG RZG POK 03PG RZG POK 03