Podsumowania 2017 i przewidywania 2018

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Logo LGD KE 1U progu nowego 2018 roku życzę, aby 2017 rok kończył się z poczuciem dobrego spełnienia obowiązków i nadzieją na jeszcze lepszy 2018 rok z samym pasmem sukcesów.

W 2017 roku udało się nam wspólnie z dobrym wynikiem pozamykać wiele spraw i były to:

1) Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2015-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji i zadań grantowych.

2) Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 7 zakresach.

3) Rozliczenie operacji grantowej Rowerowy Zawrót Głowy.

4) Realizacja dwóch operacji własnych KE LGD, tj. powstanie EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego z 25 partnerami i ofert Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

5) Złożenie dwóch wniosków w ramach projektów współpracy SMAK i Markowe Produkty Turystyczne (MPT).

6) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.

7) Współpraca przy realizacji 13 zadań w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.

Za ważne wydarzenie 2017 roku uważamy uroczyste podpisanie umów z beneficjentami PROW w działaniach zapisanych w LSR opracowanych przez LGD Warmii i Mazur. Umowy podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie. Udział wziął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W trudnej sytuacji postawiło nas odejście z pracy w KE LGD prawie równocześnie 2 osób - Pauliny Jachlewskiej pełniącej rolę koordynatora marki Krainy Kanału Elbląskiego i Joanny Szczepańskiej pełniącej rolę animatora rozwoju lokalnego.

W 2018 roku kontynuujemy rozpoczęte działania i planujemy nowe, a w tym:

1) Dwa posiedzenia Walnego Zebrania Członków związane z:

- aktualizacją LSR i kryteriów wyboru operacji oraz wyborami organów LGD (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),

- sprawozdawczością merytoryczną i finansową za 2017 rok.

2) Przeprowadzenie naborów wniosków związanych z projektem grantowym pn. Rekreacja Wodna oraz operacjami tworzenia i rozwoju firm oraz niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

3) Rozliczeniem dwóch operacji własnych LGD i planowaniem operacji własnej LGD związanej z oznakowaniem tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

3) Realizacją dwóch projektów współpracy LGD (SMAK i MPT).

4) Koordynacją marki Krainy Kanału Elbląskiego

S.Pańczuk