Rowerowy Zawrót Głowy w Drużnie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Drużno 03STOWARZYSZENIE "DWIE WSIE" w Dłużynie jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało zadanie pn.: ”Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie”.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 28.230,20 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 24.830 PLN

W ramach zadania powstała nowa drewniana wiata (altana), 8 stojaków na rowery oraz tablica turystyczno-informacyjna. Informacje na tablicy przedstawiają walory przyrodnicze okolicy oraz mapę szlaków rowerowych. Wiata służyć będzie zarówno mieszkańcom wsi, jak i turystom odwiedzającym Drużno na rowerach. Przez Drużno prowadzi czarny szlak rowerowy z Jelonek do Węziny. Łączy trasy rowerowe:

  • niebieską Wokół Jeziora Drużno z Komorowa Żuławskiego do Raczek Elbląskich
  • zieloną Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy

Obecnie tym śladem biegnie wytyczona nowa trasa rowerowa Kanału Elbląskiego z Elbląga do Ostródy.

Drużno 01Drużno 01Drużno 01

źródło fot.: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000807019312&fref=ts