Rowerowy zawrót głowy - Wikrowo

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC05506Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła" w Gronowie Elbląskim jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało zadanie pn.: Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 48.985 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 44.086 PLN

Celem projektu było utrwardzenie powierzchni gruntowej z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla rowerów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wikrowo, które stanie sie znakomitym przystankiem dla wycieczek rowerowych (Wikrowo leży na zielonym szlaku rowerowym Kanału Elbląskiego. Przy świetlicy znajduje się tablica informacyjna dotycząca miejscowosci Wikrowo oraz gminy Gronowo Elbląskie) . W ramach projektu postawione zostały ławki, stojaki rowerowe, kosze. Zadanie pozwoliło na powstanie miejsca pełniącego funkcję zarówno rekreacyjną, kulturalną, turystyczną i integracyjną. Powstały przystanek rowerowego w pobliżu świetlicy wiejskiej da możliwość organizacji imprez integracyjnych, promujących miejscowość, gminę Gronowo Elbląskie oraz obszar Kanału Elbląskiego dla wycieczek rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu. Dzięki realizacji operacji wzrośnie aktywność poszczególnych mieszkańców i zostaną zniwelowane zdiagnozowane problemy. Zbudowany przystanek poprawił estetykę miejscowości, wizerunek miejsca zamieszkania oraz gminy i pokazał ich rozwój. Liczba mieszkanców gminy Gronowo Elbląskie wynosi 5 174. Liczba mieszkanców miejscowości Wikrowo 147, w tym: kobiet 72 osoby, osób do 35 roku życia 73, powyżej 50 lat - 38 osób.Działania odnoszące się do projektu: zebranie ofert, wybór oferenta, instalacja urządzeń, promocja projektu w lokalnej prasie oraz stronie gminy Gronowo Elbląskie. Realizacja projektu nie wpłynęła negatywnie na środowisko oraz klimat. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachownia celów i produktów projektu zgodnie z przeznaczeniem wyznaczonym w projekcie, dbania o ich stan i zabezpieczenie przez co najmniej 5 lat od otrzymania dofinansowania.

Adam Becmerowicz, Aneta Witkowska

DSC05505DSC05505DSC05505