Spotkanie informacyjne - koordynacja marki KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Logo LGD KE 16 grudnia 2017 roku w Elblągu z inicjatywy Kanał Elbląski LGD odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone koordynacji marki KKE. Uczestniczyło 61 osób wg listy obecności. Przedmiotem były wystąpienia o wpisie Kanału Elbląskiego na listę UNESCO, o komercjalizacji marki Krainy Kanału Elbląskiego, o Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania, o szkoleniach i doradztwie dla właścicieli firm i ich pracowników. Prelegntami byli:

dr Cezary Wawrzyński, sekretarz Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie przedstawił długą drogę starań o wpis Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO oraz szacunkową liczbę turystów związany z tym wpisem.

Stanisława Pańczuk zaprezentowała efekty 20 lat starań związanych z turystycznym zagospodarowaniem Kanału Elbląskiego, w tym zadania koordynatora zrealizowane w 2017 roku oraz planowane do 2020 roku i wpisane w Koncepcję budowania i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania.

Celina Długajczyk, Manager Biznesu w Turystyce, Trener Marketingu Terytorialnego przedstawiła proces komercjalizacji marki destynacji Krainy Kanału Elbląskiego.

Barbara Bąkowska prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprosiła przedsiębiorców do korzystania ze szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dotowanych w ramach działania 10.6 RPO Warmia Mazury BUR Pasłęk.

Dyskusja moderowana przez dr Cezarego Wawrzyńskiego i Celinę Długajczyk dotyczyła odpowiedzi na pytania:

1. Co jest wyróżnikiem Krainy Kanału Elbląskiego i jak je dobrze sprzedać?

2. Jak eliminować negatywne oblicza Krainy Kanału Elbląskiego?

3. Co każdy z nas może zrobić, aby obszar szybciej się rozwijał?

4. Co wyznacza dalszy rozwój Krainy Kanału Elbląskiego, potrzeby, życzenia, marzenia….

Wnioski stanowią ważność i kolejność działań:

1) powstanie operatora usług turystycznych przyjazdowych,

2) wpis Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO,

3) opracowanie programu Rozwoju Turystyki KKE z określonymi zadaniami inwestycyjnymi,

4) powołanie KONSORCJUM do koordynacji marki wizerunkowej i biznesowej Krainy Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk