XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Logo LGD KE 11 grudnia  2017 roku odbyło się XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD. Zrealizowany Porządek Obrad obejmował:

1.     Przyjęcie porządku XXXI-III-7/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2.     Przyjęcie protokołu z XXX-III-6/2017 posiedzenia Zarządu z 5 października 2017 roku.
3.     Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członka Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
4.  Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.2 przez beneficjentów operacji.
4.  Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
5.     Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.3 Koszty bieżące i aktywizacja.
6.     Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
7.  Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, wynagrodzenia i zakupów.
8.     Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
9.     Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
10.  Zamknięcie posiedzenia.