Rowerowy Zawrót Głowy w Kamieniu Małym

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PG Kamień Mały 13STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA WOLA KAMIEŃSKA jest naszym grantobiorcą i zrealizowało zadanie pn.: Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 33.210 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 29.997 PLN

Zadanie grantowe w postaci miejsca wypoczynku i rekreacji przeznaczonego dla rowerzystów, pieszych jak również i turystów wzbogaciło pod względem infrastruktury małą miejscowość Kamień Mały, Gmina Iława. Powstało dodatkowe, bardzo potrzebne, publiczne, ogólnodostępne miejsce do zatrzymania i odpoczynku na szlaku rowerowych Jezioraka. Nowo powstałe miejsce rekreacyjno-turystyczne zapewni kompleksową obsługę turystyczną i wypoczynkową dla ludzi kochających przyrodę, ruch fizyczny i odpoczynek. Jest to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców (kobiet, mężczyzn, praktycznie bez ograniczeń wiekowych). Ważny cel jakim było zapewnienie kompleksowej oferty rekreacji i wypoczynku został osiągnięty. Z powstałej infrastruktury będą korzystać turyści, mieszkańcy wsi, gminy i powiatu iławskiego. Stworzenie dodatkowej infrastruktury przy trasie pieszo-rowerowej pozwoli wzbogacić ofertę turystyczną i zachęcić do uprawiania sporu i aktywnego spędzania czasu.

W zakres zadania wchodziło zagospodarowanie terenu działki nr 65 w miejscowości Kamień Mały zlokalizowanej bezpośrednio przy jeziorze Łabędź, które polegało na odkrzaczeniu, wyrównaniu i utwardzeniu powierzchni kostką granitową ciągu pieszo–rowerowego o długości 68,00 m i szerokości 1,20 m o łącznej powierzchni 81,60 m². Wykonano również utwardzenie kostką kamienną powierzchni pod betonowym stołem do tenisa, ławkami i grillem. Przedmiotem opracowania był również zakup i montaż kamiennego stołu do tenisa, trzech ławek parkowych, stołu piknikowego, 5-stanowiskowego stojaka na rowery, kosza na śmieci i dwóch tablic edukacyjno–informacyjnych.

Zdzisław Standarski

PG Kamień Mały 22PG Kamień Mały 22PG Kamień Mały 22PG Kamień Mały 22PG Kamień Mały 22