Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC00581

13 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, Gmina Iława, zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Program spotkania:

1) Otwarcie spotkania i powitanie gości - Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2) Prezentacja funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz podsumowanie naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elblaski Lokalna Grupa Działania

3) Prezentacja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie - Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

4) Uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy w imieniu Samorządu Województwa podpisują Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5) Trzy Lokalne Grupy Działania z Warmii i Mazur: LGD Kanał Elbląski, LGD Ziemia Lubawska i LGD Mazurskie Morze podpisują umowę partnerską o realizacji projektu współpracy o akronimie MPT - Markowy Produkt Turystyczny.

S.Pańczuk