Po posiedzeniu Rady KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC047226 października 2017 r. od godz. 10:00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8 odbyło się V-III/2017 posiedzenie RADY Stowarzyszenia Łączy Nas Kanal Elbląski Lokalna Grupa Działania do ponownej oceny i wyboru wniosków w procedurze odwoławczej.

PORZĄDEK OBRAD V-III/2017 POSIEDZENIA
RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Czas:           6 października 2017 roku, godz. 10:00-13:00

Miejsce:       82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8


  1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
  2. Stwierdzenie kworum V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
  3. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie Porządku Obrad V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
  5. Informacja Zarządu o wyniku oceny naboru wniosków nr 3/2017-9/2017 po posiedzeniu RADY 11-12 lipca 2017 roku oraz o wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
  6. Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
  7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.

 

S.Pańczuk