Po posiedzeniu Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC036705 października 2017 roku od godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24 odbyło się XXX-III-6/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD obejmował:
  1. Przyjęcie porządku XXX-III-6/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIX-III-5/2017 posiedzenia Zarządu z 10 sierpnia 2017 roku.
  3. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia.
  4. Informacja o wynikach oceny stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017 przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  5. Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu Grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
  6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
  7. Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, wynagrodzenia i zakupów.
  8. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

S Pańczuk