Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego cd.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

8.8b. Karnity Hotel Zamek Karnity fot. BRKontynuujemy szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach operacji własnej LGD pn. WSIE TEMATYCZNE Krainy Kanału Elbląskiego. Podczas trzydniowych warsztatów w Karnitach zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

1) Zasady tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych

2) Prezentacja przykładów wiosek tematycznych

3) Potrzeby klientów i kreowanie produktów

4) Zasady organizacji wioski tematycznej

5) Plan marketingowy wioski tematycznej

6) Prezentacja nt. "Biznesplan - krok po kroku"

Warsztaty prowadzą Krzysztof Margol i Małgorzata Ofierska.

Kolejne warsztaty w październiku 2017 roku będą poświęcone marketingowi wiosek tematycznych, a w maju 2018 roku pojedziemy z ofertami na Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

S.Pańczuk