Kronika KE LGD TOM VII

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

strona tytułowa Kronika TOM VII 01Pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/86-kronika-lgd-ke-2017-tom-vii/1-publikacje.html zamieszczono Kronikę KE LGD TOM VII. Ten Tom Kroniki opisuje przełomowy 2015 rok, w którym podsumowaliśmy 10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania, zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uporządkowaliśmy członkostwo w LGD, pożegnaliśmy niektórych współpracowników, tworzyliśmy nową Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. VII Tom Kroniki pokazuje zaledwie fragmenty wydarzeń 2015 roku. Jest podziękowaniem lokalnym liderom, beneficjentom, wykonawcom zadań, pracownikom Biura KE LGD, członkom Lokalnej Grupy Działania - za zaangażowanie i wytrwałość w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Trwa dokumentowanie działań w kolejnym VIII już tomie Kroniki LGD i LSR.

Zachęcamy do lektury. S.Pańczuk