EkoLEADER LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnego Konkursu z nagrodami "EkoLeader LGD" - organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br! Zainteresowane LGD prosimy więc o rychłe rejestrowanie się na platformie www.ekoleader.pl i nadsyłanie opisów dobrych praktyk do organizatora Konkursu. Informacje szczegółowe, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ekoleader.pl 

Opisy dobrych praktyk mogą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze: społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym, zrealizowanych w poprzedniej lub aktualnej perspektywie finansowej PROW.

Przypominamy również, iż można jeszcze wziąć udział w nieodpłatnych kursach szkoleniowych i cyklicznych testach online "Eko-Klimat w LGD" poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji, pozwalających uzyskać przewagi w projektach RLKS. Absolwenci otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń. Sesje testów w tym m-cu odbędą się w dniach 8 -15 oraz 22 - 29 września br.

Szkolenia i Konkurs "EkoLeader LGD" adresowane są do LGD oraz realizatorów LSR i organizowane w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 KSOW (informacja o projekcie na stronie KSOW)

Zapraszamy serdecznie!

Realizator projektu: LGD "Północne Mazowsze"

www.ekoleader.pl