XIX-III-5-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 210 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24. odbędzie się XIX-III-5/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
  1. Przyjęcie porządku XIX-III-5/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVIII-III-4/2017 posiedzenia Zarządu z 26 czerwca 2017 roku.
  3. Informacja o wynikach oceny wniosków przez Radę w naborach 3/2017-9/2017.
  4. Przyjęcie stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017.
  5. Informacja o postępie prac w sprawie Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
  6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
  7. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 31 lipca 2017 roku
Do dziś wpłynęło aż 13 PROTESTÓW na decyzję Rady, w tym 6 w naborze 3/2017 (tworzenie firm)  6 w naborze 4/2017 (rozwijanie firm) i 1 w naborze 5/2017 (infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna). Jeden PROTEST został złożony po terminie, 1 przez źle oznaczonego wnioskodawcę, 1 bez podpisu (w oryginale) wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
S.Pańczuk