Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w Grądkach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v1Powstaje strzelnica w Grądkach, Gmina Godkowo, w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2. Umowa na mikroprojekt została podpisana 30 czerwca 2017 roku ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Gogkowo "Pomocna Dłoń", Gmina Godkowo i Grupę Nieformalną "SOKÓŁ". Realizowany mikroprojekt  to "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI GDĄDKI". Jego celem jest aktywizacja sportowamieszkańców gminy Godkowo jako niematerialnego dobra wspólnego i utworzenie gminnej strzelnicy w Grądkach jako materialnego dobra wspólnego.

Wartość projektu "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRĄDKI" - wynosi 5.660 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SOKÓŁ" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Rozowju Gminy Godkowo 'POMOCNA DŁOŃ" w Godkowie.

Zostały już zrealizowane pierwsze lekcje strzelectwa. Spotkania strzeleckie odbywają się co dwa tygodnie w niedzielne popołudnia. Jest to pierwsza samodzielna aktywność tej miejscowości.

DSC04666DSC04666DSC04666