Umowa PO FIO WML 2 - Grupa Ognia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v130 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z Aniołowa, Gmina Pasłęk i Grupę Nieformalną "GRUPA OGNIA". Realizowany mikroprojekt  to "Grupa Ognia. Wielcy z małej wsi". Jego celem jest wzrost poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży z Aniołowa poprzez organizację zajęć kuglarskich i aktywny udział w wydarzeniach lokalnych, jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Grupa ognia,. Wielcy z małej wsi" - wynosi 7.250 zł a kwota dotacji - 5.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "GRUPA OGNIA" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z Aniołowa.

W ramach mikroprojekytu odbyły się już warsztaty grupy ognia w Kretowinach i pokazy umiejętności kuglarskich podczas XII Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie 8 lipca 2017 roku.

DSC04631DSC04631DSC04631

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.