Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v1Kolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana 28 czerwca 2017 roku. Było to STOWARZYSZENIE "WYJŚCIE", jako młoda organizacja pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. "PIERWSZE WYJŚCIE" ma na celu doposażenie młodej organizacji w podstawowy sprzęt biurowy i przygotowanie do realizacji zadań z młodzieżą zagrożona wykluczeniem społecznym. Polega na zakupie sprzętu i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą w wilku 14-27 lat. Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu, utworzenie strony internetowej i FB, wykonanie materiałów promocyjnych i akcji reklamowych ułatwiających start młodej organizacji pozarządowej, a dobrem niematerialnym szkolenie członków stowarzyszenia przygotowującego do pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu "PIERWSZE WYJŚCIE" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest młoda organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE WYJŚCIE" w Elblągu.