Pierwsze wyjście w PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

28 czerwca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "Wyjście", jako młodą organizacją pozarządową z Elbląga. Realizowany mikroprojekt polega na wsparciu startu Stowarzyszenia WYJŚCIE odpowiadajacego na potrzeby grupy młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mikroprojekt obejmuje zakup sprzętu i promocję działalności Stowarzyszenia WYJŚCIE.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "Piertwsze wyjście" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest Stowarzyszenie "WYJSCIE" w Elblągu, jako młoda organizacja pozarządowa.