IV-III/2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 logo kanalelblaskiPORZĄDEK OBRAD
IV-III/2017 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Czas:               11 lipca 2017 roku, godz. 9:00-16:00

                        12 lipca 2017 roku, godz. 9:00-16:00

Miejsce:          82-300 Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, Sala Nr 8

SZKOLENIE (2h) - Ekonomiczne aspekty operacji indywidualnych
PORZĄDEK OBRAD IV-III/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Informacja Zarządu o wysokości limitu dostępnych środków zadysponowanych w naborach nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
  4. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w ramach naborów nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
  5. Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w naborach nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
  6. Dokonanie pisemnego wyboru i oceny operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem przez członków Rady zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji przyjętymi przez WZC i Kartami weryfikacji i wyboru operacji podanymi w dokumentacji konkursowej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji oraz ustaleniu list operacji wybranych do wsparcia w ramach LSR OW KE 2016-2023, niewybranych do finansowania w ramach LSR OW KE 2016-2023, niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW 2014-2020 i LSR OW KE 2016-2023 w naborze nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.