XXVIII-III-4-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowZapraszam na XXVIII-III-4/2017 posiedzenie Zarządu na 26 czerwca 2017 rokuna godz. 12.00 w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie porządku XXVIII-III-4/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII-III-3/2017 posiedzenia Zarządu z 28 marca 2017 roku.
3. Podjęcie uchwały NR XXVIII_III_4_Z_04_UCHWALA_Z_NR_XXVIII-4-1/2017 w sprawie Regulaminu świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
4. Informacja o wynikach naborów i oceny formalnej w konkursach 3/2017-9/2017 działanie 19.2 PROW 2014-2023.
5. Informacja o postępie prac w sprawie Operacji Własnych LGD, Projekt Grantowy „Rowerowy zawrót głowy” i Projekty Współpracy.
6.   Informacja dotycząca koordynacji Krainy Kanału Elbląskiego.
7.   Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
8.   Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 16 czerwca 2017 roku