Szkolenia dla rolników

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Prawie 100 tys. rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie będzie mogło w ciągu najbliższych dwóch lat skorzystać ze szkoleń, które przyczynią się do podniesienia ich wiedzy i umiejętności.

Szkolenia realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Kierownictwo resortu zaakceptowało dziś tematy szkoleń:

  1. Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych.
  2. Normy i wymogi wzajemnej zgodności.
  3. Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt.
  4. Nowoczesne technologie uprawy zbóż.
  5. Rozpoczynanie i prowadzenie działalności pozarolniczej z uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.
  6. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej.

Tematy te wychodzą naprzeciw potrzebom rolników i uwzględniają również zagadnienia związane z polityką rolną. Zostały one zidentyfikowane w trakcie badania ankietowego przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie MRiRW. Szkolenia będą realizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w obszarze nauk rolniczych.

Podmioty prowadzące działalność szkoleniową, w szczególności jednostki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego, prywatne podmioty prowadzące działalność szkoleniową zachęcamy do śledzenia strony internetowej ARiMR, na której zamieszczone zostanie ogłoszenie o konkursie na wykonawców szkoleń.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania poszczególnych działań PROW 2014–2020, nabór wniosków na realizację projektów szkoleniowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna ogłosić w II kwartale br.

Źródło:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Szkolenia-dla-rolnikow