Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PO FIOW imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały wycofane przez samych Wnioskodawców.

Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj: