Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 20204 maja 2017 roku pierwsi beneficjenci działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisują umowy na realizację zadań z pierwszych naborów w Lokalnych Grupach Działania. W pierwszej grupie są również "szczęśliwcy" z Kanał Elbląski LGD. Do podpisania umów są przygotowane projekty indywidualne:

1) Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie sieci współpracy branży turystycznej.

2) Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie ofert turystycznych wsi tematycznych.

3) Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice - projekt indywidualny Gminy Kisielice.

4) Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany - projekt indywidualny Gminy Iława.

5) Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy - projekt indywidualny Gminy Iława.

6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego - projekt indywidualny Gminy Zalewo.

7) Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim - projekt indywidualny Gminy Gronowo Elbląskie.

Przy realizacji zadań w ramach PROW powyżej 20.000 zł, zgodnie z zasadą konkurencyjności, istnieje konieczność ogłaszania ofert na portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

S.Pańczuk