Zaproszenie na I debatę i warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIE


11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00


Miejsce:        Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4

09.00-09.30 Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking
   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

09.30-09.45 Rezultaty zintegrowanego systemu promocji
   turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
   2009-2016        Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski

09.45-11.00 Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału
                   Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

11.00-11.30 Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - prezentacja Krzysztof Mieczkowski

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00 Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie
                  Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana 
                  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.00-13.45 Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku
                   Kulturowego Kanału Elbląskiego
                   - wykład i dyskusja moderowana 
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.45–14.45 Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i
                   cele, propozycje zadań do realizacji
                   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

14.45-15.00 lunch


Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO - zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem