Zakończony nabór wniosków PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

PO FIODo 20 kwietnia 2017 roku organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II”
 
Łącznie zostały złożone 144 wnioski
Od 21 kwietnia do 19 maja 2017 roku zespół ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
  Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski poprawne formalnie – zostaną przekazane do oceny merytorycznej a Wnioskodawcy nie uzyskają żadnej informacji o wynikach oceny formalnej.

 Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:

 • dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 24
 • dla powiatów nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) - 21
 • dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego - 21
 • dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego - 19
 • dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 21
 • dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn - 17
 • dla powiatów: ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), elbląskiego i miasta Elbląga - 21

 
Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym wynosi 271950,00 złotych w tym:
82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych
189.950,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych.
 

Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić w dniu 19 maja 2017 r.
 

Szczegółowe informacje o  wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl