XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD

PORZĄDEK OBRAD XXVI/III/2/2017 posiedzenia Zarządu

CZAS:          9 marca 2017 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Saperów 14A, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Przyjęcie porządku XXVI/2/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV-1-2017 posiedzenia Zarządu z 21 lutego 2017 roku.
 3. Porządkowanie spraw członkostwa, w tym podjęcie uchwał:
  1. 1.NR XXVI/III/2/1/2017 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  2. 2.NR XXVI/III/2/2/2017 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 4. Przyjęcie projektów uchwał XX/1/2017 Walnego Zebrania Członków.
 5. Przyjęcie informacji z pracy BIURA KE LGD w lutym 2017 roku i plan pracy na marzec 2017 roku.
 6. Przyjęcie stanowiska w sprawie sugerowanych zmian statutu Stowarzyszenia przez organ nadzoru.
 7. Przyjęcie informacji o uzgodnieniach dotyczących realizacji POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w zakresie rozwoju i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.
 8. Sprawy kadrowe.
 9. Uwagi wnioski, sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 7 marca 2017 roku.