XX-1-2017 posiedzenie WZC

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD

Na 9 marca 2017 roku, od godz. 11:00 – I termin, 11:15 – II termin w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu zaplanowano XX-1-2017 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (WZC) Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD XX-1-2017 posiedzenia Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XX-1-2017 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XIX-1-2016 z 16 czerwca 2016 roku.
 4. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:
  1. 1.UCHWAŁY nr XX/1/1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2016 rok.
  2. 2.UCHWAŁY nr XX/1/2/2017 sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  3. 3.UCHWAŁY nr XX/1/3/2017 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień
  4. 4.UCHWAŁY nr XX/1/4/2017 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Procedur ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i przyjęcia kryteriów wyboru operacji oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  5. 5.UCHWAŁY nr XX/1/5/2017 w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wyboru grantobiorców Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień.
  6. 6.UCHWAŁY nr XX/1/6/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania zmian i uzupełnień dokumentu końcowego LSR OW KE w związku ze zmniejszeniem kwoty wsparcia w działaniach 19.2, 19.3 i 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz upoważnienia Zarządu do dokonania zmian LSR wynikających z wezwań Urzędu Marszałkowskiego.
  7. 7.UCHWAŁY nr XX/1/7/2017 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2017 rok.
  8. 8.UCHWAŁY nr XX/1/8/2017 w sprawie przyjęcia Planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2017 rok.
  9. 9.UCHWAŁY nr XX/1/9/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk