XIX-III-1-2017 posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD24 lutego 2017 roku w Elblągu  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania odbyła XIX-III-1-2017 posiedzenie.
PORZĄDEK OBRAD XIX-III-1-2017 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Otwarcie, cel posiedzenia.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad z XIX/III/1/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przypomnienie protokołu z XVIII/III/1/2016_06_16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2016 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. 1.UCHWAŁA NR XIX/III-1/1/2017 KR w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2016.
 9. 2.UCHWAŁA NR XIX/III-1/2/2017 KR w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. 3.UCHWAŁA NR XIX/III-1/3/2017 KR w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2017 rok.
 11. 4.UCHWAŁA NR XIX/III-1/4/2017 KR w sprawie przyjęcia upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  1. Dyskusja nad finansowaniem zadań w 2017 roku.
  2. Przyjęcie protokołu z XIX/III/1/2017_02_24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 24 lutego 2017 roku.